Договір публічної оферти

Договор публичной оферты

Загальні положення

1.1. Ця пропозиція є офіційною пропозицією від "Іконної лавки", надалі в тексті - "Продавець", укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, а саме через Інтернет-магазин, надалі в тексті - "Договір", і розміщує Публічну пропозицію (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця "https://ikonna-lavka.com.ua" (надалі - "Інтернет-сайт").

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) на укладення електронного договору купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в строки і за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У цій пропозиції, якщо контекст не вимагає інше, нижченаведені терміни мають такі значення:

"товар" - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

"Інтернет-магазин" - відповідно до Закону України "про електронну комерцію", засіб для представлення або реалізації товару, робіт або послуг шляхом здійснення електронної угоди.

"Продавець" - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

"Покупець" - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

"Замовлення" - вибір окремих позицій із переліку товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет Договору
3.1. Продавець зобов'язується передати в власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Настояний Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

обробка та доставка замовлення Покупцю в власність на умовах настояного Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний на складі.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.
Порядок оплати замовлення

Наложеним платежем

5.1. Оплата проводиться при отриманні товару в відділенні транспортної компанії готівкою в гривнях.

5.2. У випадку недоставлення грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де відбувається видавання замовлень.

6.2. Разом з замовленням Покупцю надаються документи відповідно до законодавства України.

Права і обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг згідно цього договору в разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2. Покупець зобов'язаний:

своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
7.3. Покупець має право:

оформити замовлення в Інтернет-магазині;

оформити електронний договір;

вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

незначну відмінність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різний колір передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

затримку і перерви у наданні Послуг (обробці замовлення і доставці товару), які виникають з причин, що перебувають поза сферою його контролю;

незаконні дії, вчинені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, завдану його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) фізичним особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моралі.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, які мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на веб-сайті https://ikonna-lavka.com.ua.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепта (оформленні замовлення і подальшій оплаті товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов у відповідності до статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно для обробки замовлення, надсилання сповіщень Покупцю, доставки товару, проведення взаєморозрахунків тощо.

Порядок повернення товару відповідної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару відповідної якості, Інтернет-магазин повертає йому оплачену суму за товар після фактичного повернення товару з урахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка висловила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цього Договору його може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку у випадку невиконання однією зі сторін умов цього Договору і в випадках, передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «Іконна лавка» на офіційному інтернет-сайті https://ikonna-lavka.com.ua має право, відповідно до законодавства України, надавати право використовувати інтернет-платформу ФОП та юридичним особам для реалізації товару. Джерело: https://ikonna-lavka.com.ua/s/340287-dogovor-publichnoy-oferty/"